Projektai

MB „Pirmas blynas“ partnerio statusu pradėjo dalyvauti projekto „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ įgyvendinime.

Projektą vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje.

Dalyvaudama šiame projekte mūsų įmonė tris metus asmenims su negalia teiks socialinių dirbtuvių paslaugą. Tai yra, dešimt asmenų su negalia, kiekvieną darbo dieną bus supažindinami su darbine restorano veikla, ugdomi jų bendrieji ir specialieji darbiniai gebėjimai.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų priemonės - „Institucinės globos pertvarka“.

Pertvarka_II_logo_horizontalus_transparent.pnges_fund.png


Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0089 „MB „Pirmas blynas“ produktų dizainų sprendimo sukūrimas

MB „Pirmas blynas“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti (atnaujinti) originalius vaflių pakuočių dizainų sprendimus.

Projektas finansuojamas MB „Pirmas blynas“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-09-09

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-03-09

es_fund.png