PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šios Pirkimo per interneto svetainę taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises

ir pareigas, prekių užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas. Kai Pirkėjas, darydamas prekių

užsakymą, uždeda varnelę ties nuoroda „Susipažinau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis“, laikoma,

kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais

atvejais, kai prekių užsakymas atliekamas www.pirmasblynas.lt interneto svetainėje.

1.2. Pardavėjas – MB „Pirmas blynas“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas

304856895, buveinės adresas Deltuvos g. 31-120, Vilnius, Lietuvos Respublika, veiklos vykdymo

adresas Savičiaus 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas

www.pirmasblynas.lt, el. paštas info@pirmasblynas.lt, tel. +370 617 93037.

2. PREKIŲ UŽSAKYMO SĄLYGOS

2.1. Prekių pristatymo kaina OMNIVA paštomatu yra 3 Eur, kurjeriu – 4,90 Eur. Nuo 50 Eur sumos

prekių pristatymas nemokamas.

2.2. Galutinė kaina nurodoma pasirinkus prekes ir pristatymo būdą užsakymo lange bei išankstinėje

sąskaitoje, kai patvirtinamas Pirkėjo krepšelis.

3. ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Patvirtinus užsakymą per vieną dieną nurodytu el.paštu išsiunčiama išankstinė sąskaita. Už prekes

atsiskaitoma mokėjimo pavedimu išankstinėje sąskaitoje nurodytais rekvizitais.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Maisto produktai nėra grąžinami. Jei įtarimą kelia pažeista užsakymo pakuotė, apžiūrėkite ją drauge

su kurjeriu ir praneškite nurodytais kontaktais. Pretenzijos priimamos valandą po užsakymo

atvežimo.

4.2. Pirkėjas privalo tikrinti prekes prie kurjerio ir visus skundus bei neatitikimus fiksuoti kartu su prekes

pristačiusiu kurjerio.

4.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo per užsakymo procesą pateiktus duomenis. Jis turi užtikrinti

sąlygas, kad prekių užsakymas būtų perduotas ir priimtas.

4.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, o taip pat įgyja teisę reikalauti, kad Pirkėjas

atlygintų nuostolius, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, juos patvirtina neteisingai arba

nepriima užsakytų prekių vietoje, kurią nurodė užsakyme. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų

Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

4.4.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakytų prekių pristatymo adresą;

4.4.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

4.4.3. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakytų prekių ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į

telefono skambutį ir kt.); Jeigu sutartu laiku užsakymas nepriimamas, prekė bus pristatyta už

papildomą Pardavėjo nurodytą mokestį

4.4.4. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytas

Prekes.

4.5. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakytų prekių Pirkėjui, jeigu yra pažeista nors viena iš Taisyklių

4.4 punkte nurodytų sąlygų.

4.6. Užsakytos prekės išoriškai gali skirtis nuo interneto svetainėje nurodytų prekių nuotraukų.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 617 93037 ar el. paštu:

info@pirmasblynas.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio

įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo

susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti užsakymą,

laikoma, kad Pirkėjas besąlygiškai sutiko su šiomis Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios

rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų

dalimi.

5.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

5.4. Taisyklės atnaujintos 2023 m. rugsėjo 1 d.